• Tel: 08-792 90 90
  • E-post: info@lexum.nu

Advokatfirman Lexum

img

Robert Storgårds | Advokat och delägare

Robert är advokat och delägare.
Han är specialiserad på handelsagenträtt och arbetsrätt.
Han har stor erfarenhet av bland annat
provisions- och avgångsvederlagsfrågor.

Han anlitas ofta av andra jurister som sakkunnig och är även skiljeman.
Robert ingår i ett nordiskt agenträttsligt nätverk, vilket är särskilt betydelsefullt inom agenträtten.
Robert biträder även ett flertal klienter i affärsjuridiskjuridiska frågor,
såsom bolags-, hyres-, avtals-, personal-, kund- och leverantörsfrågor.
Robert upprättar avtal och genomför rättsutredningar.
Robert biträder även i komplicerade tvister gällande illojalitet och företagshemligheter.

Skicka ett meddelande